O NAMA

FONTIK d.o.o. za trgovinu i prateće usluge u prometu

Trg Marka Miličića 9

21450 Hvar

OIB: 17236693942

IBAN: HR57 2407000 1100573055 kod OTP banka d.d.

Član uprave / direktor: Krešimir Marušić

Predsjednik Nadzornog odbora: Andro Jeličić