CIJENE PREPAID TARIFE U EURIMA

10.01.2023. 11:25

Uvođenjem Eura kao službene valute u RH, cijene prepaid tarife za građane s prebivalištem na području Grada Hvara iznose:

Dolac 1.................... 0,50 Eur / sat

Dolac 2.................... 0,20 Eur / sat

Dolac 3.................... 0,10 Eur / sat

Arhiva vijesti